Grupa Lotos

GRUPA LOTOS S.A. (dawniej Rafineria Gdańska SA) to największa firma regionu pomorskiego i drugi w Polsce producent i dystrybutor paliw, lider na rynku silnikowych olejów smarowych. Prowadzi działalność od 1975 r. Przyjmując 2 czerwca 2003 r. nową nazwę zapoczątkowała tworzenie ogólnopolskiej grupy kapitałowej skupiającej szereg spółek pod nazwą sztandarowego produktu - olejów LOTOS. Powstanie kapitałowej GRUPY LOTOS jest podsumowaniem rozpoczętego w ubiegłym roku procesu restrukturyzacji korporacyjnej i organizacyjnej, w trakcie którego powstało pod nazwą Lotos osiem spółek-córek oraz dwie spółki handlowe. Zgodnie z decyzją rządu do GRUPY LOTOS przyłączone będą również rafinerie południowe: Czechowice, Glimar i Jasło. Planowane jest przyłączenie spółki Petrobaltic.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzimy działalność w zakresie przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych takich jak: benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, oleje opałowe, paliwo lotnicze, oleje smarowe - silnikowe oraz przemysłowe, asfalty, gazy.

W rafinerii funkcjonują trzy podstawowe bloki technologiczne:

  • blok paliwowy o zdolności przerobowej 4,5 mln ton ropy naftowej rocznie
  • blok olejowy o zdolności produkcyjnej 250 tys. ton rocznie
  • kompleks hydrokrakingu przerabiający ciężkie frakcje ropy naftowej

Posiadamy dostęp do ropy naftowej poprzez terminal w Porcie Północnym w Gdańsku oraz poprzez rurociąg "Przyjaźń".

RYNEK PRIORYTETEM

W Grupie LOTOS SA realizowany jest dynamiczny proces zmian organizacyjnych, technologicznych i korporacyjnych mający poprawić efektywność, dostosować firmę do zmieniających się wymagań rynkowych, przekształcając ją w sprawny organizm, funkcjonujący w oparciu o układ procesów biznesowych zintegrowanych systemem informatycznym. Aby zwiększyć efektywność przeprowadzono restrukturyzację, w wyniku czego zatrudnienie w Grupie LOTOS SA w 2003 r. zmniejszyło się w przeciągu pół roku z 1470 do 950 osób.

Wydzielano spółki zarządzające poszczególnymi obszarami działania::  LOTOS Paliwa,  LOTOS Oil, LOTOS Partner,  LOTOS Mazowsze, LOTOS Ekoenergia,  LOTOS Kolej, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, które już dziś realizują ambitne zadania i plany rynkowe.

W sieci Grupy LOTOS SA funkcjonuje ok. 340 stacji paliw, gwarantujących wysoki standard usług. Plany rozwojowe zakładają ciągłe powiększanie sieci do liczby 550-600 w ciągu najbliższych dwóch lat oraz coraz wyższy standard obsługi Klientów.

W CZOŁÓWCE EUROPEJSKICH RAFINERII

Zakończony w 2000 roku program rozbudowy i modernizacji instalacji produkcyjnych pozwolił naszej firmie wejść do grona nowoczesnych europejskich rafinerii. Jako pierwsi w branży, wyeliminowaliśmy ołów z produkowanych  benzyn benzyn i ograniczyliśmy poziom benzenu i siarki. Produkowane w rafinerii oleje napędowe oraz lekkie opałowe spełniają wymagania unijne, a w niektórych parametrach wyprzedzają je o kilka lat.

Znajdujemy się na 6 miejscu w rankingu 112 rafinerii pod względem odsiarczania produktów. Po realizacji programu modernizacji w 2006 roku będziemy mieć najbardziej ekologiczną rafinerię w basenie Morza Bałtyckiego.

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU

Rozpoczęliśmy Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT), którego koszt szacowany jest na 540 mln USD, dzięki czemu Grupa LOTOS wzbogaci się do końca 2006 roku o unikalne technologie na miarę XXI wieku, a zwłaszcza kompleks IGCC zapewniający zgazowanie ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej. Rozwiązanie problemu ciężkiej pozostałości to konieczność związana z dostosowaniem się do radykalnych przepisów ekologicznych UE obowiązujących po 2005 r. Dla powyższej technologii stworzono pojęcie - poligeneracji, oznaczające jednoczesną produkcję ciepła, energii elektrycznej oraz wodoru. Zbudujemy również instalację odasfaltowania rozpuszczalnikowego SDA ROSE oraz instalację MHC (Mild Hydrocracking). Realizacja PKRT spowoduje, że nasza rafineria dołączy do nielicznej grupy rafinerii o pełnej konwersji, czyli w pełni przetwarzających ropę naftową na produkty wysokiej jakości. Ponadto zdolność przerobu ropy naftowej zwiększy się do 6 mln t, a marża rafineryjna wzrośnie ponad dwukrotnie, czyli znacznie wzrośnie opłacalność produkcji. Program realizowany będzie w ramach offsetu z Lockheed Martin z udziałem firm: Kellog Brown&Root, Shell, DSD i UHDE. Zatrudnienie przy realizacji PKRT znajdą tysiące osób, a wartość inwestycji realizowanych przez polskie firmy powinna sięgnąć 300 mln euro.

Inwestycje te radykalnie ograniczą wpływ gdańskiej rafinerii na środowisko, całkowicie eliminując wysokosiarkowy olej opałowy.

OLEJE SILNIKOWE ŚWIATOWEJ JAKOŚCI

Od wielu lata nasza firma jest czołowym producentem  olejów smarowych, z których rodzina LOTOS to najbardziej znana marka olejowa w Polsce. Produkowane oleje spełniają surowe wymagania jakościowe i są aprobowane przez wiodących producentów samochodów takich jak Volkswagen, Mercedes, Volvo, MAN, BMW, Porsche.

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE

GRUPA LOTOS SA czyni wiele starań, aby stan powietrza, wody i wód gruntowych wokół niej był jak najlepszy a ilość wytworzonych odpadów zminimalizowana.  Ochrona środowiska to jeden z najważniejszych elementów strategii działania naszej firmy.

Realizacji proekologicznych celów służy polityka środowiskowa koordynowana w ramach obowiązującego w GRUPIE LOTOS SA Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001. W wyniku realizacji PKRT chcemy być najbardziej ekologiczną rafinerią w basenie Morza Bałtyckiego.